Điều khoản hoạt động

Điều khoản sử dụng tại trang web Tipthuthuat gồm:

  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn có thể rời trang web bất cứ lúc nào.
  • Trang web này không được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.
  • Chúng tôi tuân thủ các quy định hiện hành.
  • Liên hệ tại email tipthuthuat@gmail.com nếu cần giải đáp.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả khiếu nại, chi phí, tổn thất và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc vi phạm thỏa thuận này khi sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Vui lòng không sao chép, phân phối hoặc sử dụng thông tin, bao gồm hình ảnh, logo, nội dung và mã nguồn của Tipthuthuat cho bất kỳ mục đích cá nhân hoặc xấu. Tất cả thông tin này thuộc quyền sở hữu của Tipthuthuat và vi phạm sẽ bị xử lý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cập nhật thông tin trên website thường xuyên, nhưng vẫn có thể xuất hiện sai sót hoặc thông tin lỗi thời. Vì vậy, hãy cẩn thận trước khi sử dụng thông tin của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn.

Back to top button